Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
NHUỘM, ĐAN DỆT KIM 5 29 TRIỆU FUKUI 09-07-2019
HẾ BIẾN THỰC PHẨM GIA CÔNG THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT, CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, CHẾ BIẾN THỊT LỢN THỊT BÒ 49 35 TRIỆU TOKYO, KANAGAWA, SAITAMA, CHIBA 27-07-2019
VẬN HÀNH THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2 29 TRIỆU IWATE 20-03-2019
HÀN XÂY DỰNG 1 29 TRIỆU TỈNH KYODO SANGYO 20-03-2019
TRÁT VỮA 1 29 TRIỆU IWATE 20-03-2019
MỘC XÂY DỰNG 1 29 TRIỆU IWATE 20-03-2019
XÂY DỰNG LẮP CỐT PHA 1 29 TRIỆU IWATE 20-03-2019
ĐƠN HÀNG MAY MẶC 3 26 TRIỆU AKITA 20-03-2019
LẮP THANH GIA CỐ 2 32 TRIỆU ĐỒNG TỈNH SAITAMA 08-03-2019
LẮP THANH GIA CỐ (02) 2 32 TRIỆU ĐỒNG TỈNH IBARAKI 08-03-2019
ĐƠN HÀNG TIỆN 2 32 TRIỆU ĐỒNG TỈNH OSAKA 11-03-2019
ĐƠN HÀNG TIỆN 02 2 28 TRIỆU TỈNH WAKAYAMA 11-03-2019
GIA CÔNG KIM LOẠI 3 26 TRIỆU TỈNH OITA 13-03-2019
BẢO DƯỠNG TÒA NHÀ 2 36 TRIỆU TỈNH TOKYO 06-03-2019
DÙNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 1 34 TRIỆU TỈNH AICHI 15-03-2019
ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 6 32 TRIỆU TỈNH OSAKA 05-04-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 8 32 TRIỆU TỈNH OSAKA 05-04-2019
MẠ ĐIỆN 2 31 TRIỆU TỈNH OSAKA 06-05-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 3 32 TRIỆU TỈNH OSAKA 02-04-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 2 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 03-04-2019
ĐỊNH HÌNH NHỰA 1 29 TRIỆU TỈNH TOYAMA 03-04-2019
NÔNG NGHIỆP CẤY GIỐNG 4 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 08-04-2019
VẬN HÀNH THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2 32 TRIỆU TỈNH OSAKA 10-04-2019
GIÀN GIÁO 3 28 TRIỆU TỈNH AICHI 10-04-2019
LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 2 31 TRIỆU TỈNH OSAKA 13-03-2019
GIAO CÔNG TINH NỘI THẤT 2 30 TRIỆU TỈNH SHIZUOKA 08-04-2019
TRÁT VỮA 2 30 TRIỆU TỈNH SHIZUOKA 08-04-2019
LẮP RÁP THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ 4 27 TRIỆU TỈNH GIFU 16-03-2019
ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG NHÀ 28 29 TRIỆU TỈNH ISHIKAWA 16-03-2019
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.