Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
KIỂM TRA MÁY MÓC 12 28 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 17-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 56 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 23-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 6 30 TRIỆU TỈNH TOYAMA 23-10-2019
ÉP DẬP KIM LOẠI 2 33 TRIỆU TỈNH OSAKA 19-10-2019
CHẾ TẠO SẢN PHẨM NHỰA 12 31 TRIỆU TỈNH MIE 05-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 3 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 6 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 2 27 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 2 28 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 31 TRIỆU TỈNH OSAKA 08-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 51 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 25-10-2019
ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH 8 32 TRIỆU TỈNH KYOTO 16-10-2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ 4 36 TRIỆU TỈNH NAGANO 20-09-2019
KIỂM TRA MÁY MÓC 12 28 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 17-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 6 29 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 4 31 TRIỆU TỈNH SAITAMA 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 4 35 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 07-10-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 6 29 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO 07-10-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 2 28 TRIỆU TỈNH TOYAMA 18-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 24 35 TRIỆU TỈNH KANAGAWA 20-09-2019
ĐÚC ĐỒ NHỰA 4 29 TRIỆU TỈNH GUNMA 20-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 9 27 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-10-2019
ĐƠN HÀNG LÁT GẠCH 3 35 TRIỆU TỈNH OSAKA 24-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 3 30 TRIỆU TỈNH MIE 20-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 30 TRIỆU TỈNH NIIGATA , GUNMA, IBARAKI, CHIBA 10-09-2019
NÔNG NGHIỆP CÂY GIỐNG 2 28 TRIỆU TỈNH FUKUOKA 05-09-2019
CHẾ BIẾN DĂM BÔNG , XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI 12 26 TRIỆU TỈNH SAGA 05-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 16 30 TRIỆU TỈNH NIIGATA , GUNMA, IBARAKI, CHIBA 10-09-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN , LÀM CHẢ CÁ 9 27 TRIỆU TỈNH KAGOSHIMA 01-10-2019
ĐỊNH HÌNH NHỰA CÓ GIA CỐ 3 27 TRIỆU TỈNH IWATE 28-08-2019
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.