Ngành nghề Số lượng Lương Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 20 33 TRIỆU TỈNH TOKYO, TỈNH KANAGAWA, TỈNH SAITAMA, TỈNH CHIBA 11-02-2020
CHĂN NUÔI GIA CẦM 2 29 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 18-02-2020
ĐƠN HÀNG LÀM TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ 10 TỈNH TOKYO
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY SAMITTO
ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM 2 31 TRIỆU TỈNH SAITAMA 01-02-2020
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐẶC ĐỊNH ) 6 36 TRIỆU TỈNH TOKYO 10-01-2020
ĐƠN HÀNG HÀN 15 31 TRIỆU TỈNH OITA 18-12-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 6 28 TRIỆU TỈNH ISHIKAWA 11-12-2019
TẠP VỤ VĂN PHÒNG 6 34 TRIỆU TỈNH TOKYO 10-12-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 2 30 TRIỆU TỈNH OSAKA 10-12-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN , LÀM BÁNH MÌ 74 35 TRIỆU TỈNH TOKYO, KANAGAWA , SAITAMA, CHIBA 24-12-2019
ĐƠN HÀNG TIỆN 2 29 TRIỆU TỈNH TOCHIGI 10-12-2019
ĐƠN HÀNG TẠP VỤ VĂN PHÒNG 6 34 TRIỆU TỈNH TOKYO 10-12-2019
ÉP DẬP KIM LOẠI 12 27 TRIỆU TỈNH IBARAKI 09-12-2019
GIA CÔNG KIM LOẠI 2 29 TRIỆU TỈNH TOYAMA 09-12-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐẶC ĐỊNH ) 30 32 TRIỆU TỈNH NIGATA 15-12-2019
LÀM BÁNH MÌ ( ĐẶC ĐỊNH ) 6 32 TRIỆU TỈNH IBARAKI 15-12-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐẶC ĐỊNH ) 4 40 TRIỆU TỈNH TOCHIGI 15-12-2019
HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 28 TRIỆU TỈNH OKAYAMA 12-12-2019
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHỤ TRỢ 12 27 TRIỆU TỈNH SAGA 02-12-2019
CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 29 TRIỆU TỈNH MIE 13-12-2019
CHẾ BIẾN DĂM BÔNG , XÚC XÍCH, THỊT NGUỘI 12 29 TRIỆU TỈNH IBARAKI 18-11-2019
ĐƠN HÀNG SƠN 6 32 TRIỆU TỈNH CHIBA 11-11-2019
GIA CÔNG KIM LOẠI 10 29 TRIỆU TỈNH TOYAMA 18-11-2019
ĐƠN HÀNG LÀM BÁNH MÌ 6 30 TRIỆU TỈNH HOKKAIDO , KATO, ENIWA 11-11-2019
GIA CÔNG CƠ KHÍ 8 29 TRIỆU TỈNH OKAYAMA VÀ GIFU 11-11-2019
GIA CÔNG KIM LOẠI 10 29 TRIỆU TỈNH TOYAMA 18-11-2019
GIA CÔNG KIM LOẠI 4 28 TRIỆU TỈNH OITA 07-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT 7 27 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHI GIA NHIỆT 2 26 TRIỆU TỈNH IWATE 20-11-2019
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.