Bộ Lao động muốn mở rộng chế độ bảo hiểm hưu trí cho người làm việc bán thời gian!

 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã quyết định tăng mức lương hưu cho các lao động làm thêm bán thời gian để họ có được sự ổn định hơn sau khi nghỉ hưu và không quá chênh lệch so với đãi ngộ từ những người làm việc cố định.


 

Theo quy định hiện hành, các công ty tuyển dụng được yêu cầu cung cấp các khoản lương hưu do chính phủ tài trợ khi mà số lượng lao động được tuyển đạt con số tối thiểu là 501 lao động, và chỉ áp dụng cho những nhân viên làm việc ít nhất 20 giờ/tuần và kiếm được tối thiểu 88.000 yen/tháng. Các công ty có số lượng nhân sự chưa đến 500 nhân viên có thể tự nguyện tham gia hệ thống lương hưu xã hội giữa trên thỏa thuận giữa ban quản trị và công đoàn công ty. Những lao động làm việc trên 30 giờ/tuần được đảm bảo về chế độ lương hưu bất kể quy mô của công ty như thế nào.

Những người không đáp ứng được thời gian làm việc trên sẽ được nhận khoản lương hưu từ nhà nước, thấp hơn so với các nhân viên làm việc cố định. 

Tiền lương hưu quốc gia sau khi nghỉ hưu nằm trong khoảng 65.000 yen/ tháng nếu như người lao động đã đóng đủ khoản phí bảo hiểm hàng tháng là 16.000 yen trong 40 năm. Và khoản lương hưu mà mỗi nhân viên nhận được cũng là khác nhau, phụ thuộc vào khoản phí bảo hiểm mà họ đã trả tương ứng với mức lương của mỗi người.

Trong trường hợp người làm việc có mức lương cao hơn 88.000 yen/tháng, phí bảo hiểm hàng tháng mà họ sẽ phải đóng là 16.000 yen, và một nửa trong số đó sẽ do công ty của họ trả. Như vậy, người lao động sẽ phải đóng thêm tầm 500 yen/tháng so với chế độ bảo hiểm quốc gia, sau đó họ lại nhận được thêm khoảng nhiều hơn 18.000 yen sau khi nghỉ hưu, nếu như nộp phí bảo hiểm đầy đủ trong 40 năm. 

Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho lương hưu của các nhân viên, cả bán thời gian lẫn nhân viên cố định đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải gánh một khoản chi phí lớn hơn, điều đó khiến cho không ít các nhà tuyển dụng phải lưỡng lự. Một cuộc khảo sát của Viện Chính sách và Đào tạo Lao động Nhật Bản cho thấy trong số 2.316 công ty với quy mô 500 nhân viên trở xuống tham gia bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện, chỉ có 5,6% cung cấp bảo hiểm lương hưu cho nhân viên bán thời gian.

Tuy nhiên, chính sách lương hưu như vậy có vẻ như lại không công bằng đối với các doanh nghiệp. Và cũng không phải là dễ dàng để có thể thuyết phục các nhà tuyển dụng tham gia vào hệ thống lương hưu cho các nhân viên bán thời gian, khi mà họ sẽ phải trả một chi phí lớn hơn, với một số lượng lao động cùng thời gian làm việc bị giới hạn. Do đó, các cuộc thảo luận với các chuyên gia của Bộ Lao động dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào việc bàn bạc và cân nhắc thay đổi số lượng nhân viên và quy mô công ty áp dụng hình thức bảo hiểm.


 

Bộ có kế hoạch bắt đầu thảo luận về vấn đề lương hưu tại cuộc họp với các chuyên gia vào ngày 18/12 và sẽ đệ trình một dự luật có liên quan tại phiên họp thông thường của Quốc hội vào năm 2020.

Nguồn: The Mainichi

 


 
03:34:13   19/12/2018
Điện thoại: 0814 899 996
Skype:
Điện thoại: 0818 976 996
Skype:
Mét
Kg
renew capcha
Album ảnh
Copy EMICO. giữ bản quyền nội dung.